Obsługa zdarzeń alarmowych z kamer termowizyjnych
Moduł statystyk z możliwości eksportowania raportu
8 kanałów umożliwiających detekcje maski
8 kanałów umożliwiających rozpoznawanie twarzy