Adres do korspondencji:

ul. Kościuszki 20
32-100 Proszowice

NIP: 682-125-84-93

Tel. 607 533 228 
Tel. 12 345 07 40

e-mail: biuro@wrsewis.pl